Fråga facket Fråga facket

Jag älskar mitt yrke, men…

Rapport Under perioden 2011 till 2013 har det förbundsgemensamma utredningsprojektet med namnet Arbetsmarknaden efter krisen, presenterat fyra delrapporter och en slutrapport. Centralt för projektet har frågor om hur Sverige ska nå tillbaka till full sysselsättning utan att göra avkall på jämn inkomstfördelning stått.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utmaningar för svenska modellen

Utgångspunkten har varit hur den svenska modellen kan utvecklas och stärkas för långsiktig hållbarhet och projektets slutrapport synar de utmaningar som svensk arbetsmarknad och den svenska modellen står inför på djupet.

Berätta om ditt arbete

En del av utredningsprojektet har också skrivarkampanjen Berätta om ditt arbete varit. Kampanjen genomfördes tillsammans med ABF och Föreningen Arbetarskrivare. Syftet var att få del av fackliga medlemmars egna skildringar av arbetslivet, för att förstärka och levandegöra det som i tidigare rapporter främst skildrats genom forskning och statistik.

I denna rapport ligger därmed fokus på att ge röst åt personliga upplevelser genom att presentera ett urval av de berättelser som kommit in till projektet genom Berätta om ditt arbete-kampanjen.

Rapporten Jag älskar mitt yrke, men… (pdf)