Fråga facket Fråga facket

Kartläggning av domar i diskrimineringsmål i arbetsdomstolen 1991- 2004

Rapport Processordningen i diskrimineringsmål och arbetsdomstolens sammansättning i dessa mål har diskuterats livligt de senaste åren. Många olika argument framhålls för och mot den ordning som idag råder. Denna rapport undersöker fakta bakom ett av de argument som framförs mot arbetsdomstolen; sammansättningen av ledamöterna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning