Fråga facket Fråga facket

LOs ståndpunkter kring delar av den aktiva arbetsmarknadspolitiken

Rapport Ansatser i den aktiva arbetsmarknadspolitiken Regeringen har beslutat om en omläggning av arbetsmarknadspolitiken som innebär att utbildningsinsatserna dras ner. Det är sannolikt att inriktningen mer kommer att bli att ge arbetslösa korta jobbträningskurser, samt lära ut CV-utformning och karriärplanering. Arbetslösa ska snabbt anvisas arbete enligt den aviserade politiken. Det finns dock stora risker med en sådan politik om den tillämpas utan tydliga regler, både för samhälle och för individ. Det är viktigt att inte anvisningar till arbete enbart används för att kontrollera arbetsvilja. Det ska finnas utrymme för individen med dialog kring vad som är ett lämpligt arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning