Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader

Remissyttrande LO anser att förslaget om en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget för barnfamiljer är välkommet och nödvändigt, men inte tillräckligt för att ge stöd med anledning av ökade levnadsomkostnader till grupper med små marginaler.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning