Fråga facket Fråga facket

Rätt till arbetslöshetsersättning för förtroendevalda

Rapport Enligt beslut på LO-kongressen 2008 ska LO verka för att fackliga uppdrag som utförs med förlorad arbetsförtjänst ska bli a-kassegrundande och ingå i arbetsvillkoret. LO-kongressen beslutade också att om inte en omedelbar politisk lösning möjliggörs ska möjligheten till alternativa lösningar utredas. Det är också det som är avsikten med denna rapport.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning