Fråga facket Fråga facket

Röster om facket och jobbet rapport 7 - sammanfattning och slutsatser

Rapport Det fackliga intresset visar sig vara lika starkt bland kvinnor och män inom LO som bland både arbetare och tjänstemän som grupper. Sju av tio betraktar sig själva som fackligt intresserade. LO-kvinnor bedömer oftare än andra fackliga frågor som mycket viktiga, och varannan LO-kvinna tycker dessutom att facket bör ha mer att säga till om. Sju av tio LO-medlemmar ställer sig bakom den solidariska lönepolitiken. Men LO-kvinnorna är mest kritiska till löneskillnader. Det är några av de slutsatser som dras i den sjunde och sista rapporten i serien ”Röster om facket och jobbet”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning