Fråga facket Fråga facket

Samtalsguide Fler jobb - bättre jobb

Rapport Underlagsrapporten Fler jobb – bättre jobb! Handlar om hur vi kan öka sysselsättningen och skapa bättre arbeten. Rapporten för resonemang om hur arbetslinjen och välfärden ska utformas och hur vi fackligt kan stärka löntagarnas position i arbetslivet. Den här samtalsguiden summerar på ett enkelt och kortfattat sätt ett urval av de frågor som återfinns i underlagsrapporten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning