Fråga facket Fråga facket

Sommarjobb - Skapa fler vägar till arbetslivet för unga

Rapport Under perioden oktober till april anmäldes 54 745 sommarjobb till Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 4,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år. Det visar en rapport från LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen men siffrorna pekar på att det är en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 191 000 unga (16-29 år) varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga.

- Vi föreslår nu ett handslag för sommarjobb som innebär att alla Sveriges kommuner garanterar alla 17-åringar ett sommarjobb i sina hemkommuner. Att få ett sommarjobb innebär för många unga den första kontakten med arbetslivet och en viktig möjlighet att samla erfarenheter och knyta kontakter inför framtida jobbsökande, säger Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande.

Bakgrund Under perioden oktober till april anmäldes 54 745 sommarjobb till Arbetsförmedlingen runtom i Sverige. Med över 1,2 miljoner unga i åldrarna 15-24 år motsvarar det 4,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, vilket pekar på en hård konkurrens om jobben. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, vilket gör det svårt att överblicka hur många sommarjobb som faktiskt finns inför sommaren 2013. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings:s prognos kommer kommuner och landsting i Sverige erbjuda cirka 63 000-65 000 unga feriejobb i sommar.

- Utöver ett handslag för fler sommarjobb, måste vi förstärka övergången från studier till arbete och fortsätta arbetet med yrkesintroduktion för unga i fler branscher. Idén är att unga ska kunna jobba 75 procent av tiden och ägna resterande tid åt utbildning. Full lön utgår då för de arbetade timmarna, det vill säga minst 75 procent av den avtalsenliga heltidslönen, säger Tobias Baudin.

- Vi vill också införa en arbetsmarknadspolitik som garanterar unga jobb eller studier inom 90 dagar. Unga ska erbjudas insatser från första dagen i arbetslöshet och inte behöva gå och vänta på att de uppfyller någon tidsgräns. Alla arbetslösa unga ska garanteras en utbildning, en praktikplats eller arbete att gå till inom 90 dagar, avslutar Tobias Baudin.

Bilaga: Regional och kommunal statistik