Fråga facket Fråga facket

Sveriges jämställdhetsbarometer 2019

Rapport Facklig feminism utgår från att kön precis som klass formar människors handlingsutrymme. Målet är att både kvinnor och män ska ha bra villkor på jobbet och möjlighet att kombinera lönearbete med ansvar för omsorgen om barn, äldre och hushållsarbetet. Både kvinnor och män, och arbetare och tjänstemän ska ha ett arbete som det går att försörja sig på.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ekonomisk jämställdhet

Fokus i årets jämställdhetsbarometer är ekonomisk jämställdhet. Vi tar därför ett avstamp i löne-, anställnings- och arbetsvillkoren och möjligheten att kombinera lönearbete med omsorgsansvar.

Årets barometer visar att: 

  • Den genomsnittliga faktiska månadslönen, där vi tar hänsyn till arbetstid, är 21 000 kronor för kvinnor i arbetaryrken och 26 800 kronor för män i arbetaryrken. För kvinnor i tjänstemannayrken är den 33 000 kronor och för män i tjänstemannayrken, 42 100 kronor.
  • Hälften av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid. Det beror framför allt på att de inte får en heltidsanställning och i andra hand på att arbetet är för krävande för att orka jobba heltid. En fjärdedel av tjänstemannakvinnorna är deltidsarbetande och för dem är den vanligaste orsaken vård av barn. Bland män är deltidsarbete ovanligt. Det förekommer bland 15 procent av männen i arbetaryrken och 10 procent av männen i tjänstemannayrken.
  • Endast fyra av tio arbetarkvinnor och sex av tio arbetarmän har arbetstid som enbart är förlagd till kontorstid. Många jobbar alltså på kvällar, helger och nätter. En majoritet av arbetarna kan inte heller påverka sin arbetstid. I tjänstemannayrken jobbar åtta av tio enbart dagtid på vardagar och en majoritet kan påverka sin arbetstid. Arbetstider utanför kontorstid gör det svårare att kombinera arbete med ansvar för barn eftersom skollagen bara kräver att det ska finnas barnomsorg på dagtid på vardagar. 
  • En tredjedel av kvinnorna, i både arbetar- och tjänstemannayrken, har jobb som riskerar att leda till ohälsa.

Jämställdhetsbarometern 2019 tar också avstamp i det nya politiska landskapet

Vi diskuterar vilka fackligfeministiska strategier som behövs när hoten mot jämställdheten kommer både från ett marknadsliberalt och ett konservativt block. Valresultatet 2018 resulterade i en högermajoritet i riksdagen. Den rödgröna regeringen har tillträtt med stöd från två marknadsliberala partier, Centerpartiet och Liberalerna.

Den politik som de fyra partierna enats om i januariöverenskommelsen kommer att innebära flera marknadsliberala reformer som riskerar att försämra jämställdheten, i synnerhet bland arbetare.

Rapporten Sveriges jämställdhetsbarometer 2019 (pdf)

Se presskonferens 6 mars 2019 (LO Play)

Pressmeddelande "Vi måste få ett stopp på kvinnors skitarbetsliv"

Bilder visade vid pressträffen (pdf)