Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Sveriges jämställdhetsbarometer 2019

En man i ett tjänstemannayrke tjänar dubbelt så mycket som en arbetarkvinna och hälften av arbetarkvinnorna arbetar deltid. Det visar Sveriges jämställdhetsbarometer.

Vi måste få ett stopp på kvinnors skitarbetsliv

I Sveriges Jämställdhetsbarometer 2019 presenteras unika siffror som visar arbetstidens betydelse för lönen. Resultatet är slående. LO-kvinnor har den i särklass lägsta genomsnittliga faktiska månadslönen. Deltidsarbete på grund av att heltidsarbeten saknas och fysiskt och psykiskt krävande arbetsuppgifter är två av de mest centrala orsakerna.  

- Heltidsjobb med bra arbetsmiljö måste bli norm på hela arbetsmarknaden. Här måste arbetsgivarna ta ett mycket större ansvar. Vi måste får ett stopp på kvinnors skitarbetsliv, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Utöver faktiskt månadslön visar jämställdhetsbarometern 2019 att januariöverenskommelsen innehåller reformer som riskerar att ytterligare försämra villkoren i kvinnodominerade LO-yrken.  

- I stället för att rusta arbetskraften för bra jobb och satsa på den generella välfärden ligger fokus på att subventionera fram lågproduktiva och lågavlönade jobb i privat servicesektor. Det behövs en jämställdhetspolitik som är anpassad till arbetares villkor.  Risken är stor att politiken leder till en urholkad välfärd för vanligt folk och en subventionerad VIP-välfärd för rika, genom utökade rut-tjänster, säger LOs andre vice ordförande Berit Müllerström.  

Fakta Sveriges jämställdhetsbarometer 2019 

  • Den genomsnittliga faktiska månadslönen, där hänsyn tas till arbetstid, är 21 000 kronor för kvinnor i arbetaryrken och 42 100 kronor för män i tjänstemannayrken. Tjänstemannamännens lön är alltså dubbelt så hög som arbetarkvinnors.  
  • Hälften av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid. Det beror framför allt på att de inte får en heltidsanställning och i andra hand på att arbetet är för krävande för att orka jobba heltid. Var fjärde arbetarkvinna har en tidsbegränsad anställning. Endast 4 av 10 arbetarkvinnor har fast heltidsanställning    
  • Några viktiga jämställdhetsreformer för LO-medlemmar: heltid som norm på hela arbetsmarknaden, trygga anställningsformer - avskaffa allmän visstidsanställning. Mer fokus på förbättrad arbetsmiljö, individualiserad föräldraförsäkring och barnomsorg när föräldrar jobbar, även på kvällar, helger och nätter.  

Medverkande vid presskonferensen:

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Ulrika Lorentzi, rapportförfattare, LO
Ulrika Vedin, rapportförfattare, LO

Rapporten Sveriges jämställdhetsbarometer 2019 hittar du här

Pressmeddelande "Vi måste få ett stopp på kvinnors skitarbetsliv"

Bilder visade vid pressträffen (pdf)

35 min

Kopiera länk för delning