Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda arbetare efter sektor år 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Av samtliga anställda arbetare var drygt 20 procent tidsbegränsat anställda år 2022. Andelen varierar dock kraftigt mellan olika sektorer. Högst andel tidsbegränsat anställda var det inom sektorn hotell där 52 procent av arbetarna var tidsbegränsat anställda. Närmast efter kom sektorn restaurang med 44 procent och detljhandel med 32 procent.

Lägst andel tidsbegränsat anställda var det inom sektorerna byggnadsverksamhet och tillverkningsindustri där 6 respektive 13 procent av arbetarna var tidsbegränsat anställda år 2022.

Visa tabell
 Tidsbegränsat anställda arbetare år 2022. Procent Arbetare
Byggverksamhet 6
Tillverkningsindustri
13
Partihandel 14
Transport och lager 17
Hälso- o sjukvård 21
Vård och omsorg 24
Fastighetsserv. (inkl lokalvård)
27
Detaljhandel 32
Restaurang 44
Hotell 52