Fråga facket Fråga facket

Genomsnittlig total pension bland nyblivna pensionärer 2017

Total pension uppdelat på allmän, tjänste- och privat pension för personer som påbörjade uttag av allmän pension 2017 och hade en anställning åren före.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Pensionerna placerar sig på en tydlig klass- och könstrappa. Kvinnor som har jobbat i arbetaryrken står på nedersta trappsteget med en total pension på i genomsnitt 16 100 kronor per månad före skatt. Män som har jobbat i tjänstemannayrken står på det översta, med en genomsnittlig total pension på 33 200 kronor i månaden. Män som har jobbat i arbetaryrken och kvinnor som har jobbat i tjänstemannayrken står däremellan, med totala genomsnittliga pensioner på 20 100 kronor respektive 23 100 kronor per månad.

Skillnaderna i allmän pension är relativt små. Det beror på att det finns ett tak i den allmänna pensionen.För de som har inkomst över taket blir tjänstepensions del av pensionen stor. För män i tjänstemannayrken utgör tjänstepensionen nära hälften av den totala pensionen. För kvinnor i arbetaryrken däremot är tjänstepensionen en fjärdedel av den totala pensionen.

LO anser att de kollektivavtalade försäkringarna ska vara ”grädde på moset” och att tjänstepensionen borde utgöra ungefär tio procent av den totala pensionen. Ur jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, för att höja pensionsnivåerna för så många som möjligt, är högre avsättningar till den allmänna pensionen avgörande.

Visa tabell
  Arbetaryrken Kvinnor Arbetaryrken Män Tjänstemannayrken Kvinnor Tjänstemannayrken Män
Privat pension 1 075 1 097 1 689 1 861
Tjänstepension 4 182 5 526 7 605 15 042
Allmän pension 10 867 13 461 13 836 16 269