Fråga facket Fråga facket

Lagarna

Arbetsmarknad Arbetsrätten gäller alla arbetstagare och innehåller en rad lagar, till exempel om medbestämmande, anställningsskydd, arbetstid och arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svenska lagar beslutas av Sveriges riksdag med undantaget att Sverige genom medlemskapet i EU måste införa EU-regler, till exempel EU-direktiv, i svensk rätt. Om reglerna krockar går EU-rätten före svensk lag. 

Det är företrädare för arbetsgivare och arbetstagare som ska tillämpa lagarna. Arbetsrätten gäller inte egenanställda företagare.

Här sammanfattas några av de viktigaste lagarna i arbetsrätten:

Anställningsskydd

Arbetsmiljö

Arbetstid och ledighet

Diskriminering

Medbestämmande

EU-direktiven