Facket Direkt

Inkopplade företag

Kollektivavtal

Publicerad
Uppdaterad

Här hittar du listan över samtliga avtalsbundna bemanningsföretag. Information finns om organisationsnummer, företagsnamn, ansvarigt förbund eller inkopplingsdatum.