Facket Direkt

Kansli

LOs kansli finns i Stockholm vid Norra Bantorget. Kansliet är öppet må-fre kl. 08.15-16.45. Undantaget är perioden 1 juni - 31 augusti då kansliets öppettider är kl. 08.15-16.00. Receptionen är stängd under veckorna 28-30.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Besöksadress Barnhusgatan 18. Karta här.

Postadress 105 53 Stockholm

Varumottagning Upplandsgatan 1

Telefon 08-796 25 00

E-post info@lo.se

Plusgiro Landsorganisationen 8 50-8

Bankgiro 368-4834

Organisationsnummer 802001-9769

Ny fakturaadress och märkning av faktura

Den 1 juli 2016 byter Landsorganisationen i Sverige (LO) fakturaadress. Vi skärper även våra krav på märkning av faktura med:

  • Vår referens: för- och efternamn på behörig person 
  • Projektnummer: uppgift om projektnummer från vår referens

Pdf-fakturor inklusive bilagor skickas till fakturaservice@loservice.se

Pappersfakturor inklusive bilagor skickas till:

Landsorganisationen i Sverige (LO)
c/o LO ServiceCenter
Box 2106
600 02 NORRKÖPING

Övrig post skickas till LO, 105 53 Stockholm.

Fakturan ska innehålla namn på beställare, (förnamn och efternamn) samt projektnummer.