Facket Direkt

Arbete

Arbetsmarknad

Publicerad
Uppdaterad

Stärka löntagarnas ställning

Rätten till det goda arbetet är grundläggande för svensk fackföreningsrörelse. Arbetslöshet bryter ner människor och ställer dem utanför gemenskapen. Det handlar också om individens rätt till försörjning och därmed makt att forma sitt eget liv. När det är ont om jobb pressas löntagarna att acceptera de villkor arbetsgivaren erbjuder. Full sysselsättning stärker löntagarnas ställning.

Ny ekonomisk politik

Den ekonomiska politik som förts sedan 1990-talet har inte lyckats pressa tillbaka arbetslösheten till de nivåer den låg på tidigare. Men vi kan inte heller återgå till läget före 1990-talet. LO anser att Sverige behöver en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning med dagens öppna ekonomi.

  • Den ekonomiska politiken ska inriktas mot full, hög och jämn sysselsättning. Arbetslösheten ska inte överstiga fyra procent under en konjunkturcykel. Sysselsättningsgraden ska som lägst vara 85 procent.
  • Stimulera ekonomin genom en expansiv ekonomisk politik för att öka konsumtion och investeringar i välfärd, bostäder och infrastruktur.
  • Förtydliga Riksbankens mandat för penningpolitiken till att stabilisera både inflationen runt inflationsmålet och sysselsättningen på en hållbar nivå.