Facket Direkt

Enheten för organisationsfrågor

Organisationsfrågor Enheten samordnar den tvärfackliga utbildningen och den lokala regionala organisationen. Områden som också ligger på enhetens ansvar är information om kollektivavtalade försäkringar, 020-verksamheten, skolinformation och ungdomsverksamhet, facklig-politisk verksamhet på regional- och lokal nivå samt det tvärfackliga arbetet Högre organisationsgrad. Enheten ansvarar även för information om kollektivavtalade försäkringar.

Publicerad
Uppdaterad

Det finns tio LO distrikt. De organiserar facklig och politisk samverkan, samordnar den tvärfackliga utbildningen, driver och samordnar regionala arbetsmarknads-politiska frågor samt arbetar med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå.

Pernilla Lund

Enhetschef

Organisationsverksamhet och distriktsverksamhet.

Anneth Adelander

Assistent

Försäkringsinformatörsverksamheten, facklig utbildning.

Pamela Flores

Assistent

Distriksverksamhet och Högre organisationsgrad. Ung-verksamhet, skolverksamhet. Admin. stöd LO-distrikten, ekonomi och mötesverksamhet.

Thord Ingesson

Utredare

Facket försäkrar, fackets kollektivavtalade försäkringar.

 

Jonas Ivman

Ombudsman

Högre organisationsgrad (projektledare) medlemsvärvning, organisering och 24-timmarsfacket.

Annette Kirmo

Kommunikatör

Facket Försäkrar, försäkringsinformatörsverksamheten, medlemskalendern, LO/UNG, skola.

Ewa Lundell

Assistent

Stipendiefonden, Tvärfackliga rådet, Högre organisationsgrad. Administrativt stöd till enhetschefen.