Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för organisationsfrågor

Organisationsfrågor Enheten samordnar den tvärfackliga utbildningen, information om kollektivavtalade försäkringar, skolorganisation och ungverksamhet. Verksamheterna genomförs centralt, regionalt och lokalt. Enheten ansvarar också för 020-verksamheten och organiseringsfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sannah Bäcklin

Ombudsman

Valledare till och med oktober 2018. 

Madeleine Kohut ansvarar för skolorganisation och skolinformation fram till dess. Hennes telefonnummer är 072-522 44 46. 

Bo Carselid

Handläggare

ETUI-kurser, nätutbildningar, Sveriges konsumenter och LOs stiftelser.

Thord Ingesson

Utredare

Facket försäkrar, fackets kollektivavtalade försäkringar.

 

Ewa Lundell

Assistent

Distriktsverksamhet, tvärfackliga rådet samt administrativt stöd till enhetschefen.