Fråga facket Fråga facket

LO-förbundens medlemsantal 2011-2023


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


2023-12-31       Jämfört med
Förbund    Män Kvinnor    Totalt 2022-12-31
Byggnads 97077 2523 99 600 -2 444
Elektrikerna 21946 836 22 782 521
Fastighets 13614 12654 26 268 -550
GS-Facket 33882 8024 41 906 -1 948
Handels 55137 96450 151 587 -1 705
Hotell- och Restaurang 10656 14600 25 256 50
IF Metall 235876 64430 300 306 -1 791
Kommunal 117324 389226 506 550 3 641
Livs 16101 8884 24 985 -506
Musikerna 2397 341 2 738 241
Målarna 10932 1763 12 695 -345
Pappers 14164 2929 17 093 -191
Seko 70005 26944 96 949 -877
Transport 44542 10077 54 619 -202
Summa 743 653 639 681 1 383 334 -6 106
Procentuell andel 54% 46%   -0,44%2022-12-31          Jämfört med
Förbund    Män Kvinnor  Totalt 2021-12-31
Byggnads 99 632 2 412 102 044 -1 272
Elektrikerna 21 526 735 22 261 288
Fastighets 13 873 12 945 26 818 -916
GS-Facket 35 507 8 347 43 854 -931
Handels 55 655 97 637 153 292 -2 140
Hotell- och Restaurang 10 551 14 655 25 206 -998
IF Metall 237 935 64 162 302 097 -1 123
Kommunal 115 267 387 642 502 909 -11 622
Livs 16 336 9 155 25 491 -657
Musikerna 1 910 587 2 497 -51
Målarna 11 317 1 723 13 040 -123
Pappers 14 344 2 940 17 284 -90
Seko 71 016 26 810 97 826 -2 557
Transport 45 082 9 739 54 821 -612
Summa 749 951 639 489 1 389 440 -22 804
Procentuell andel
54% 46%   -1,61%


2021-12-31       Jämfört med
Förbund Män Kvinnor Totalt 2020-12-31
Byggnads 101 137 2 179 103 316 - 654
Elektrikerna 21 343 630 21 973 - 824
Fastighets 14 409 13 325 27 734 - 670
GS-Facket 36 449 8 336 44 785 - 811
Handels 56 012 99 420 155 432 - 4 489
Hotell- och Restaurang 10 901 15 303 26 204 - 2 613
IF Metall 239 735 63 485 303 220 - 1 515
Kommunal 116 918 397 613 514 531 - 4 987
Livs 16 824 9 324 26 148 - 668
Musikerna 1 951 597 2 548 - 106
Målarna 11 570 1 593 13 163 - 361
Pappers 14 466 2 908 17 374 - 315
Seko 73 059 27 324 100 383 - 2 206
Transport 45 924 9 509 55 433 - 463
Summa 760 698 651 546 1 412 244 - 20 682
Procentuell andel 54% 46%   - 1,44%
2020-12-31       Jämfört med
Förbund Män Kvinnor Totalt 2019-12-31
Byggnads 102 027 1 943 103 970 - 313
Elektrikerna 22 179 618 22 797 - 495
Fastighets 14 731 13 673 28 404 - 410
GS-Facket 37 164 8 432 45 596 - 696
Handels 56 505 103 416 159 921 5 533
Hotell- och Restaurang 11 889 16 928 28 817 - 295
IF Metall 241 633 63 102 304 735 - 1 169
Kommunal 116 504 403 014 519 518 16 619
Livs 17 258 9 558 26 816 - 100
Musikerna 2 046 608 2 654 213
Målarna 11 976 1 548 13 524 - 335
Pappers 14 746 2 943 17 689 4 195*
Seko 74 708  27 881 102 589 - 457
Transport 46 566 9 330 55 896 30
Summa 769 932 662 994 1 432 926 22 320
Procentuell andel 54% 46%   1,58%
*Pappers har korrigerat sitt sätt att redovisa, därav denna ökning gentemot förra året.


2019-12-31       Jämfört med
Förbund Män Kvinnor Totalt 2018-12-31
Byggnads 10 2476 1 807 104 283 1 553
Elektrikerna 22 707 585 23 292 -571
Fastighets 14 955 13 859 28 814 -530
GS-Facket 37 750 8 542 46 292 -913
Handels 53 594 100 794 154 388 -757
Hotell- och Restaurang 11 726 17 386 29 112 -446
IF Metall 242 211 63 693 305 904 -5 071
Kommunal 110 314 392 585 502 899 -1 222
Livs 17 205 9 711 26 916 -569
Musikerna 1 934 507 2 441 -40
Målarna 12 323 1 536 13 859 -241
Pappers 11 352 2 142 13 494 -418
Seko 74 966 28 080 103 046 -2 089
Transport 46 685 9 181 55 866 -1 107
Summa 760 198 650 408 1 410 606 -12 421
Procentuell andel 53,9% 46,1%   -0,87%


2018-12-31       Jämfört med
Förbund    Män  Kvinnor       Totalt 2017-12-31
Byggnads 101 180 1 550 102 730 583
Elektrikerna 23 303 560 23 863 - 1 256
Fastighets 15 160 14 184 29 344 - 575
GS-facket 38 483 8 722 47 205 - 1 359
Handels 53 313 101 832 155 145 - 1 346
Hotell- och restaurangfacket 11 611 17 947 29 558 - 908
IF Metall 245 867 65 108 310 975 - 1 598
Kommunal 109 356 394 765 504 121 - 7 224
Livs 17 439 10 046 27 485 - 1 123
Musikerna 1 985 496 2 481 - 45
Målarna 12 589 1 511 14 100 - 105
Pappers 11 722 2 190 13 912 - 370
Seko 76 407 28 728 105 135 - 2 306
Transport 47 706 9 267 56 973 - 1 696
Summa 766 121 656 906 1 423 027 - 19 328
Procentuell andel 54 % 46 %   - 1,34 %2017-12-31       Jämfört med
Förbund    Män  Kvinnor        Totalt 2016-12-31
Byggnads 100 743 1 404 102 147 480
Elektrikerna 24 577 542 25 119 -166
Fastighets 15 427 14 492 29 919 36
GS-facket 39 629 8 935 48 564 -527
Handels 53 270 103 221 156 491 75
Hotell- och restaurangfacket 11 738 18 728 30 466 -141
IF Metall 247 033 65 540 312 573 -230
Kommunal 110 696 400 649 511 345 858
Livs 18 151 10 457 28 608 -768
Musikerna 2 028 498 2 526 13
Målarna 12 729 1 476 14 205 115
Pappers 12 009 2 273 14 282 -301
Seko 77 870 29 571 107 441 -3 681
Transport 49 277 9 392 58 669 -1 900
Summa 775 177 667 178 1 442 355 -6 137
Procentuell andel 54 % 46 %   - 0,42 %2016-12-31       Jämfört med
Förbund    Män  Kvinnor        Totalt 2015-12-31
Byggnads 100 407 1 260 101 667 -472
Elektrikerna 24 782 503 25 285 1 580
Fastighets 15 325 14 558 29 883 -10
GS-facket 40 082 9 009 49 091 -872
Handels 52 676 103 740 156 416 -817
Hotell- och restaurangfacket 11 508 19 099 30 607 451
IF Metall 246 863 65 940 312 803 -3 175
Kommunal 109 625 400 862 510 487 -11 487
Livs 18 532 10 844 29 376 -713
Musikerna 2 027 486 2 513 -6
Målarna 12 717 1 373 14 090 -47
Pappers 12 253 2 330 14 583 -424
Seko 80 063 31 059 111 122 -2 780
Transport 50 935 9 634 60 569 -153
Summa 777 795 670 697 1 448 492 -18 925
Procentuell andel 54 % 46 %   - 1,29 %2015-12-31       Jämfört med
Förbund    Män  Kvinnor        Totalt 2014-12-31
Byggnads 100 981 1 158 102 139 -411
Elektrikerna 23 293 412 23 705 -153
Fastighets 15 248 14 645 29 893 132
GS-facket 40 616 9 347 49 963 -821
Handels 52 851 104 382 157 233 2845
Hotell- och restaurangfacket 11 124 19 032 30 156 -628
IF Metall 248 757 67 221 315 978 -1275
Kommunal 110 794 411 180 521 974 7586
Livs 18 920 11 169 30 089 -534
Musikerna 2 051 468 2 519 -85
Målarna 12 803 1 334 14 137 -209
Pappers 12 613 2 394 15 007 -470
Seko 81 879 32 023 113 902 -2742
Transport 51 049 9 673 60 722 -1328
Summa 782 979 684 438 1 467 417 1 907
Procentuell andel 53 % 47 %   0,13 %
         
 
2014-12-31       Jämfört med
Förbund    Män  Kvinnor        Totalt 2013-12-31
Byggnads 101 365 1 185 102 550 -23
Elektrikerna 23 486 372 23 858 31
Fastighets 15 077 14 684 29 761 222
GS-facket 41 081 9 703 50 784 -957
Handels 51 469 102 919 154 388 2835
Hotell- och restaurangfacket 11 048 19 736 30 784 1073
IF Metall 248 642 68 611 317 253 -8134
Kommunal 107 224 407 164 514 388 4024
Livs 19 039 11 584 30 623 -467
Musikerna 2 130 474 2 604 -1
Målarna 13 026 1 320 14 346 -108
Pappers 12 990 2 487 15 477 -650
Seko 83 594 33 050 116 644 -2414
Transport 52 230 9 820 62 050 407
Summa 782 401 683 109 1 465 510 -4 162
Procentuell andel 53 % 47 %   -0,28 %
         
         
2013-12-31       Jämfört med
Förbund    Män  Kvinnor        Totalt 2012-12-31
Byggnads 101 398 1 175 102 573 -1478
Elektrikerna 23 501 326 23 827 -389
Fastighets 14 861 14 678 29 539 -1219
GS-facket 41 791 9 950 51 741 -2462
Handels 50 094 101 459 151 553 2477
Hotell- och restaurangfacket 10 495 19 216 29 711 -1360
IF Metall 253 971 71 416 325 387 -12318
Kommunal 104 470 405 894 510 364 3452
Livs 19 092 11 998 31 090 -933
Musikerna 2 150 455 2 605 -36
Målarna 13 225 1 229 14 454 -369
Pappers 13 529 2 598 16 127 -752
Seko 85 042 34 016 119 058 -1584
Transport 51 979 9 664 61 643 -321
Summa 785 598 684 074 1 469 672 -17 292
Procentuell andel 53 % 47 %   -1,16 %
         
         
2012-12-31       Jämfört med
Förbund    Män  Kvinnor        Totalt 2011-12-31
Byggnads 102 884 1 167 104 051 -1962
Elektrikerna 23 900 316 24 216 -409
Fastighets 15 413 15 345 30 758 -751
GS-facket 43 688 10 515 54 203 -1994
Handels 48 869 100 207 149 076 4185
Hotell- och restaurangfacket 10 792 20 279 31 071 -1936
IF Metall 262 230 75 475 337 705 -10582
Kommunal 101 995 404 917 506 912 2312
Livs 19 470 12 553 32 023 -1295
Musikerna         -        - 2 641 9
Målarna 13 555 1 268 14 823 -67
Pappers 14 155 2 724 16 879 -56
Seko 85 864 34 778 120 642 -2997
Transport 52 321 9 643 61 964 222
Summa 795 136 689 187 1 486 964 -15 321
Procentuell andel 54 % 46 %   -1,02 %
         
         
2011-12-31       Jämfört med
Förbund Män Kvinnor  Totalt 2010-12-31
Byggnads 104 884 1 129 106 013 -4335
Elektrikerna 24 339 286 24 625 -564
Fastighets 15 783 15 726 31 509 -1211
GS-facket 45 305 10 892 56 197 -2096
Handels 47 214 97 677 144 891 -3801
Hotell- och restaurangfacket 11 312 21 695 33 007 -805
IF Metall 269 549 78 738 348 287 -6035
Kommunal 100 065 404 535 504 600 -2278
Livs 20 148 13 170 33 318 -1683
Musikerna         -        - 2 632 -54
Målarna 13 757 1 133 14 890 -163
Pappers 14 213 2 722 16 935 -864
Seko 87 771 35 868 123 639 -4395
Transport 52 150 9 592 61 742 -897
Summa 806 490 693 163 1 502 285 -29 181
Procentuell andel 54% 46%            1,98 %