Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för avtalsfrågor

Kollektivavtal Enheten för avtalsfrågor samordnar förbunden i förhandlingsfrågor och ansvarar för förhandlingar om avtalspensioner, avtalsförsäkringar, bemanningsavtalet och Samhallavtalet. Enheten handlägger gränsdragningsärenden och har ansvar för policyutveckling och bevakning inom områdena arbetsrätt, lönepolitik, allmän pension, medlemsförsäkringar och arbetstagarnas integritet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kent Ackholt

Ombudsman

Bemanningsavtalet, arbetstidsfrågor, utvecklingsavtalet samt inflytandefrågor på nationell och internationell nivå.

Renée Andersson

Utredare

Förhandlingar, avtalsförsäkringar, arbetsskadeförsäkring, avtalspension, trafikskadenämnden.

Hans Forsberg

Ombudsman

Lönepolitik, kollektivavtalsfrågor och gränsdragningsfrågor.

Magnus Furbring

Ombudsman

Förhandlingar avtalsförsäkringar/avtalspension, medlemsförsäkringar, trafikskadenämnden.

Linda Larsson

Utredare

Utredare – utveckling av arbetsvillkor samt digitalisering av arbetsmarknaden.

Ann-Marie Stenberg Carlsson

Ombudsman

Samhall, gränsdragning och allmän arbetsrätt.