Facket Direkt

Fackliga utbildningar på nätet

LO erbjuder utbildningar på nätet för dig som är förtroendevald eller medlem i facket, främst korta självstudiekurser om fackliga frågor och arbetsrätt.

Publicerad
Uppdaterad

LOs nätutbildningar är öppna för alla. Även om grundtanken är självstudier kan utbildningarna med fördel användas i studiecirklar och som diskussionsmaterial på möten, utbildningar och konferenser.

Här några nätutbildningar som vi vill trycka på lite extra:

Arbetsrätt: Lagen om anställningsskydd, Studieledighetslagen och Förtroendemannalagen

Nätutbildningarna Lagen om anställningsskydd (LAS), Studieledighetslagen och Förtroendemannalagen är uppdaterade i ett nytt verktyg. Målgruppen för Studieledighetslagen är som tidigare både förtroendevalda och medlemmar som vill lära mer om studieledighet. LAS och Förtroendemannalagen riktar sig främst till förtroendevalda

The Defenders

Nätutbildningen The Defenders riktar sig främst till ungdomar som vill lära om hur arbetsmarknaden fungerar. I utbildningen träffar du Sara, Dolores och Markus som alla tre är på väg ut i arbetslivet och har lite problem i starten.

Läs mer

Starta utbildningen direkt

Kommunals drömhandledare

Kommunal har tagit fram en nätutbildning för handledare som tar upp sådant en handledare ska tänka på före, under och efter en facklig kurs.

Läs mer

Starta utbildningen direkt