Susanna Gideonsson

 • Susanna Gideonssons första maj-tal 2024

  Första maj-talet som hölls av LOs ordförande Susanna Gideonsson i Malmö. 

 • ”Partierna håller inte vad de lovat om pensionerna”

  Pensionerna var en stor fråga för väljarna 2022, men partierna bemötte kritik mot låga och orättvisa pensioner med tystnad. Nu har politikerna vaknat. Men de vill inte utreda bättre pensioner – utan bara undvika ännu sämre. LO kommer inte att stå bakom ett pensionssystem som inte längre fyller sin funktion, skriver Susanna Gideonsson, Therese Guovelin och Torbjörn Johansson för LO.

 • Var är integrationsåtgärderna, Johan Pehrsson?

  Stöd i jobbsökandet och kompetenshöjande insatser för nyanlända ger samhällsekonomiska vinster. Det skriver Susanna Gideonsson och Therese Guovelin från LO.

 • "Attacken på biståndet är en attack mot facklig organisering”

  Regeringens förstatligande gör biståndet sämre, skriver ordförandena i LO, TCO och Saco som också är huvudmän för fackliga biståndsorganisationen Union to Union.

 • Dags att kliva fram ur dimman, Ebba Busch

  Trots att EU och större aktörer ur det svenska näringslivet backar CSDDD-direktivet – släpar regeringen, med Ebba Busch i spetsen, fötterna efter sig i frågan. Det är dags att Sverige kliver ut ur dimman och tar ställning för. Det skriver Susanna Gideonsson, ordförande LO och Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet, plats 2 på Socialdemokraternas lista.

 • Dra inte tillbaka viktiga reformer i sjukförsäkringen

  Alla kan bli sjuka. Därför måste vi arbeta mer förebyggande med att förbättra arbetsmiljön, men vi behöver också en sjukförsäkring som genom rehabilitering och stöd hjälper dem som blir sjuka tillbaka till arbetet. Det vi inte behöver är en försämring för de sjukskrivna och deras möjligheter att bli friska och återgå till arbete, skriver företrädare för LO, TCO och SACO.

 • Regeringens defensiva klimatpolitik skadar svensk tillväxt och jobb

  Det är med oro som LO noterar att regeringen talar om att svika de delmål för utsläppsminskning som riksdagen har beslutat om, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

 • Nej, Sverige ska inte låta sig hunsas av EU

  LO och S-politiker: Vi tolkar regelverket mer strikt än andra länder

 • ”Regeringen vill slå undan benen på skyddsombuden”

  Skyddsombuden garant för arbetsmiljön, skriver LO-styrelsen.

 • Rädda unga från farligt arbetsliv

  Det finns mycket vi kan göra för att ge unga en bra start på arbetslivet, för att slippa fler dödsfall och allvarliga olyckor. Det skriver LOs ordförande Susanna Gideonsson, LOs ungsekreterare Elsa Alm samt SSUs ordförande Lisa Nåbo.

 • Ta av bankernas stora vinster till välfärden

  LO: De har tjänat 40 miljarder kronor på kostnadskrisen

 • Hjälp fler än de rika att klara priskrisen

  Skattesänkningar för höginkomsttagare löser inte Sveriges problem. LO vill se en ekonomisk politik för vanligt folk som stärker familjernas privatekonomi, skriver Susanna Gideonsson.

 • Regeringens plan: Att sänka skatten för rika

  LOs ordförande: Vanligt folk har det svårt – tänk om inför höstens budget

 • ”Dags att rädda välfärden och sluta blunda för krisen, Ulf Kristersson!”

  Ulf Kristersson har under sitt första år som statsminister visat en enastående förmåga att blunda för den pågående krisen, skriver LOs ordförande Susanne Gideonsson.

 • Kristersson ignorerar alla rop på kris-hjälp

  Enligt SKR kommer 2024 omkring 40 miljarder kronor saknas bara för att upprätthålla dagens kvalitet i välfärden. Alla rop på hjälp har hittills ignorerats av regeringen, skriver Susanna Gideonsson.

 • Både bra och dåliga sidor i EU-samarbetet

  LO:s relation till EU har aldrig varit okomplicerad. Samtidigt som frihandel och den inre marknaden har gynnat Sverige och svenska arbetare har vår arbetsmarknadsmodell utmanats av EU-förslag och av oseriösa företag. Men att vara kritisk mot EU-samarbetets utformning är inte samma sak som att vara kritisk mot själva EU-samarbetet. Särskilt tre frågor är viktiga: förbättra den inre marknaden, stärk demokratin, låt fack och arbetsgivare förhandla om arbetsvillkoren. Det skriver LO-ordförande Susanna Gideonsson på Europadagen.

 • Susanna Gideonssons första maj-tal 2023

  Tal av LOs ordförande Susanna Gideonsson i Skellefteå.

 • Rusta för omställning på arbetsmarknaden

  Klimatomställningen blir alltmer akut. Hittills har frågan om hur omställningen påverkar arbetsmarknaden haft en undanskymd roll i samhällsdebatten. Det är olyckligt, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson, appropå IPCC:s rapport.

 • Avsluta experimentet och avskaffa skolpengen

  Skolpengen är roten till en lång rad av dagens problem i den svenska skolan. Det skriver LO:s Susanna Gideonsson, Therese Guovelin och Johan Enfeldt.

 • Sjuka och arbetsskadade drabbas när Svenskt Näringsliv nobbar förhandlingar

  Svenskt Näringsliv vill inte förhandla med LO om ändrade åldersgränser i de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Det slår hårt mot sjuka och arbetsskadade med minimala marginaler. Vi i LO är beredda att förhandla och lösa detta akuta läge redan nu för att sen med full kraft möta utmaningarna i avtalsrörelsen, skriver Susanna Gideonsson, ordförande i LO.

Sida 1 av 41234