Facket Direkt

Förbunden

Organisationsfrågor LO är en sammanslutning av 14 fackförbund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Förbundens uppgift är att organisera arbetstagare i privat, statlig och kommunal tjänst i enlighet med LOs organisationsplan.

De anslutna förbundens lokala organisationer ska samverka i organiserad tvärfacklig verksamhet i LO-distrikten.

Läs mer om LOs och förbundens förpliktelser i LOs stadgar.