Facket Direkt

Etablering

Arbetsmarknad Den som saknar gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt skriker många branscher efter folk: det saknas akut undersköterskor, snickare och elektriker. LO vill se en partsgemensam uppgörelse om hur fler ska etableras på arbetsmarknaden.

Publicerad
Uppdaterad
Utbildningsjobb
Foto: Lars Forsstedt

 Stark arbetsmarknad – men stor brist på kompetens

Den svenska ekonomin blomstrar, men långt ifrån alla märker av de goda tiderna. Många har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Tuffast är det för den som saknar gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet – många av dessa har nyligen kommit till Sverige och behöver komplettera tidigare erfarenheter med studier.

Samtidigt vittnar många arbetsgivare om hur svårt det är att hitta kompetens. Det är stor brist på yrkesutbildade personer, som kockar, snickare och undersköterskor.

LO vill rusta människor med de kunskaper som krävs för ett yrkesliv i Sverige. De personer som står långt från jobben behöver utbildning som leder till gymnasieexamen.

Parterna måste lösa frågan

Men de fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har alla lagt förslag i Sveriges riksdag att lagstifta om enkla jobb för lägre löner. Alliansen har föreslagit en lagstiftning om så kallade inträdesjobb, med maxlön för en heltidsanställd på 14 700 kronor före skatt.

Enligt LO skulle detta vara förödande. Inget tyder på att kompetensbristen på arbetsmarknaden skulle lösas med lägre löner. Det som behövs är utbildning och dörrar in till jobben. 

Det är bråttom att lösa detta. Därför har LO-förbunden och arbetsgivarorganisationerna länge förhandlat om en partsgemensam lösning. 

Utbildningsjobb + etableringsanställning = etableringsjobb

Efter förhandlingar är nu en principöverenskommelse mellan fack och arbetsgivare klar: etableringsjobben är inspirerade av fackens förslag om utbildningsjobb och industrins modell om etableringsanställningar.

Modellen innebär att en person anställs under två år till lägstalönen enligt befintligt kollektivavtal. Samtidigt deltar personen i vuxenutbildning på arbetstid. Lönen betalas delvis av arbetsgivaren och delvis av staten. Efter två år övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Innan etableringsjobben är på plats ska LO och arbetsgivarna förhandla med regeringen. Framför allt handlar det om att säkra utbildningsplatser för de som får ett etableringsjobb. När förhandlingarna med staten är klara ska förhandlingar om kollektivavtal för respektive förbund inledas och slutas.