En bättre värld

LO är en del av en omfattande och kämpande internationell frihetsrörelse. Mänskliga rättigheter i arbetslivet är en global rättighet.