Facket Direkt

Globalisering och jämlikhet

Internationellt Globaliseringens fördelar måste komma fler till del och problemen i det globala arbetslivet hanteras gemensamt.

Publicerad
Uppdaterad
Globaliseringens fördelar måste komma fler till del.

Ökande klyftor

De ekonomiska klyftorna ökar inom de flesta samhällen, även om en utjämning skett mellan länder. Ojämlikheten är både ett hot mot social sammanhållning och samtidigt ett tillväxthinder. 

Facklig styrka

Fackets styrka, nationellt som globalt, bygger på hög organisationsgrad, legitimitet och representativitet. I det globaliserade arbetslivet är möjligheterna till en ökad organisationsgrad i Sverige beroende av fackens styrka i vår omvärld.

När arbetare i andra länder har den kollektiva styrkan att förhandla fram bättre löner och villkor, kan den globala ekonomin på sikt fungera så att den gynnar alla. Facklig styrka kan alltså reducera den ojämlikhet som uppstår till följd av globaliseringen.

Ojämlikhet är ett tillväxthinder

De ekonomiska klyftorna ökar inom de flesta samhällen, även om en utjämning skett mellan länder. Ojämlikheten är både ett hot mot social sammanhållning och samtidigt ett tillväxthinder. Det är viktigt att säkerställa att nya jobb som skapas är schysta och leder till en tillväxt som alla kan ta del av.

Global deal för anständiga arbetsvillkor

Därför arbetar LO för att globaliseringens fördelar ska komma fler till del och för att problemen i det globaliserade arbetslivet ska hanteras gemensamt genom verktyget Global Deal för anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt. Detta svenska regeringsinitiativ, som lanserades i FN hösten 2016, är verktyget för att förverkliga FNs hållbarhetsmål 8 om anständigt arbete och hållbarhetsmål 10 om jämlikhet i FNs hållbarhetsagenda Agenda 2030.

Varför behövs Global Deal?

ILO målar upp en mörk bild av det globala arbetslivets utmaningar: Förra året inträffade 2,3 miljoner arbetsrelaterade dödsfall, 310 miljoner icke-dödliga olyckor och 160 miljoner arbetsrelaterade sjukdomsfall. Nästan 80 procent av världens befolkning saknar tillgång till sociala skyddsnät som socialförsäkringar. 200 miljoner människor är arbetslösa, ungdomsarbetslösheten är ett globalt problem, kvinnor har inte samma möjligheter på arbetsmarknaden som män och migrantarbetare är särskilt utsatta.

Klimatfrågan en rättvisefråga

Till detta tillkommer den pågående klimatförändringen. För fackföreningsrörelsen är klimatfrågan också en rättvisefråga. Omställningen till en mer hållbar utveckling kommer att kosta och det gäller att omställningen sker under rättvisa och socialt acceptabla former.

Kärnan i visionen om Global Deal är välfungerande arbetsmarknadsrelationer (social dialog) globalt och respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet i alla världens länder. Global Deal är alltså inte ett mål i sig, utan ett verktyg för att generera resultat.

Parterna kan i samverkan göra mycket mer för att sänka arbetslösheten, minska klyftorna, öka jämställdheten, säkra schyssta arbetsvillkor, kväva korruptionen, pressa tillbaka skattefusket och stoppa rovdriften på miljön. Genom samverkan och dialog globalt kan helt enkelt mycket mer göras för att skapa en rättvis, inkluderande och långsiktigt hållbar tillväxt.

Global Deal-initiativet bör få en framstående roll i svensk biståndspolitik, så att partssamverkan får en tydlig roll i det svenska internationella utvecklingssamarbetet.