Fråga facket Fråga facket

Nödläge för demokratin!

Rapport Stora skillnader i livsvillkor mellan grupper leder till frustration och förtvivlan och är bränsle för krafter som i politiska syften vill polarisera samhället.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Analys och verktyg för fackligt demokratiarbete

Missnöje och populism växer med stora inkomstklyftor, vilket rubbar förtroendet och solidariteten bland allmänheten. Ojämlikhet kan upplevas som en jämförelsevis låg inkomst, sämre sjukvård, lokala transporter som går sällan eller inte alls, eller att man är inte har valmöjligheten att använda sig av miljövänliga färdmedel. För dem som halkar efter kan effekterna mätas i ohälsa, kortare förväntad livslängd, en låg levnadsstandard och en osäker arbetssituation.

Stora skillnader i livsvillkor mellan grupper leder till frustration och förtvivlan och är bränsle för krafter som i politiska syften vill polarisera samhället.

Rapporten Nödläge för demokratin! (pdf)

Rapporten är skriven av Monika Arvidsson, LO.

ISBN 978-91-566-3661-5