Facket Direkt

Styrelsen

Landsorganisationens nuvarande styrelse valdes av LO-kongressen i maj 2012. I listan nedan hittar du ordinarie ledamöter och suppleanter.

Publicerad
Uppdaterad

LOs ledning

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande

Tobias Baudin, förste vice ordförande

Ingela Edlund, andre vice ordförande

Torbjörn Johansson, avtalssekretare

Byggnadsarbetareförbundet
Ordinarie: Johan Lindholm

Lars Hildingsson, 1e suppleant
Patrik Östberg, 2e suppleant
Torbjörn Hagelin, 3e suppleant

Elektrikerförbundet
Ordinarie: Jonas Wallin

Per-Håkan Waern, 1e suppleant
Ulf Carlsson, 2e suppleant
Ronny Wenngren, 3e suppleant

Fastighetsanställdas Förbund
Ordinarie: Magnus Pettersson

Yvonne Nygårds, 1e suppleant
Jari Visshed, 2e suppleant
Ewa Edström, 3e suppleant

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
Ordinarie: Per-Olof Sjöö

Tommy Andersson, 1e suppleant
Erik Georgii, 2e suppleant
Mari Arvidsson, 3e suppleant

Handelsanställdas Förbund
Ordinarie: Susanna Gideonsson

Tommy Tillgren, 1e suppleant
Linda Palmetzhofer, 2e suppleant
Harald Petersson, 3e suppleant

Hotell och Restaurang Facket
Ordinarie: Therese Gouvelin

Malin Ackholt, 1e suppleant
Pim Van Dorpel, 2e suppleant
Susanne Blom, 3e suppleant

IF Metall

Ordinarie: Anders Ferbe

Marie Nilsson, 1e suppleant
Veli-Pekka Säikkelä, 2e suppleant
Monika Theodorsson, 3e suppleant

Kommunalarbetareförbundet

Ordinarie: Annelie Nordström

Anders Bergström, 1e suppleant
Lenita Granlund, 2e suppleant
Per Holmström, 3e suppleant

Livsmedelsarbetareförbundet
Ordinarie: Hans-Olof Nilsson

Eva Guovelin, 1e suppleant
Gerald Lindberg, 2e suppleant
Kristina Nordström, 3e suppleant

Musikerförbundet
Ordinarie: Jan Granvik

Thomas Bjelkerud, 1e suppleant
Tommy Kaså, 2e suppleant
Gunnel Persson, 3e suppleant

Målareförbundet
Ordinarie: Mikael Johansson

Peter Sjöstrand, 1e suppleant
Jan Staaf, 2e suppleant
Kaj Persson, 3e suppleant

Pappersindustriarbetareförbundet
Ordinarie: Matts Jutterström

Mikael Lilja, 1e suppleant
Henrik Heiniö, 2e suppleant
Mikael Jansson, 3e suppleant

SEKO
Ordinarie: Jan Rudén

Thomas Abrahamsson, 1e suppleant
Anneli Jonsson, 2e suppleant
Lars Petersson, 3e suppleant

Transportarbetareförbundet
Ordinarie: Lars Lindgren

Tommy Wreeth, 1e suppleant
Markus Pettersson, 2e suppleant
Marcel Carlstedt, 3e suppleant

Jonas Wall