Facket Direkt

Styrelsen

Organisationsfrågor Landsorganisationens nuvarande styrelse valdes av LO-kongressen i juni 2016. I listan nedan hittar du ordinarie ledamöter och suppleanter.

Publicerad
Uppdaterad

LOs ledning

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande

Therese Guovelin, förste vice ordförande

Berit Müllerström, andre vice ordförande

Torbjörn Johansson, avtalssekretare

Byggnadsarbetareförbundet
Ordinarie: Johan Lindholm

Lars Hildingsson, 1e suppleant
Patrik Östberg, 2e suppleant
Torbjörn Hagelin, 3e suppleant

Elektrikerförbundet
Ordinarie: Jonas Wallin

Per-Håkan Waern, 1e suppleant
Ulf Carlsson, 2e suppleant
Urban Pettersson, 3e suppleant

Fastighetsanställdas Förbund
Ordinarie: Magnus Pettersson

Yvonne Nygårds, 1e suppleant
Jari Visshed, 2e suppleant
Ewa Edström, 3e suppleant

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
Ordinarie: Per-Olof Sjöö

Madelene Engman, 1e suppleant
Bo-Arne Andersson, 2e suppleant
Camilla Lundh, 3e suppleant

Handelsanställdas Förbund
Ordinarie: Susanna Gideonsson

Linda Palmetzhofer, 1e suppleant
Elisabeth Brandt Ygeman, 2e suppleant
Per Bardh, 3e suppleant

Hotell och Restaurang Facket
Ordinarie: Malin Ackholt

Pim Van Dorpel, 1e suppleant
Per Persson, 2e suppleant
Eva-Lotta Ramberg, 3e suppleant

IF Metall
Ordinarie: Anders Ferbe

Marie Nilsson, 1e suppleant
Veli-Pekka Säikkelä, 2e suppleant
Anna Jensen, 3e suppleant

Kommunalarbetareförbundet
Ordinarie: Tobias Baudin

Per Holmström, 1e suppleant
Lenita Granlund, 2e suppleant
Lisa Bengtsson, 3e suppleant

Livsmedelsarbetareförbundet
Ordinarie: Hans-Olof Nilsson

Eva Guovelin, 1e suppleant
Gerald Lindberg, 2e suppleant
Solweig Larsson, 3e suppleant

Musikerförbundet
Ordinarie: Jan Granvik

Thomas Bjelkerud, 1e suppleant
Tommy Kaså, 2e suppleant
Gunnel Persson, 3e suppleant

Målareförbundet
Ordinarie: Mikael Johansson

Peter Sjöstrand, 1e suppleant
Per-Arne Kjellström, 2e suppleant
Martin Svensson, 3e suppleant

Pappersindustriarbetareförbundet
Ordinarie: Matts Jutterström

Mikael Lilja, 1e suppleant
Henrik Heiniö, 2e suppleant
Pontus Georgsson, 3e suppleant

SEKO
Ordinarie: Jan Rudén

Anneli Jonsson, 1e suppleant
Valle Karlsson, 2e suppleant
Vakant, 3e suppleant

Transportarbetareförbundet
Ordinarie: Lars Lindgren

Markus Pettersson, 1e suppleant
Tommy Wreeth, 2e suppleant
Marcel Carlstedt, 3e suppleant