Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning 2023

Rapport Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990-2023.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Foto: Lars Forsstedt

Klass

År 2023 var 68 procent av samtliga anställda fackligt anslutna. Bland arbetare var 59 procent fackligt anslutna och bland tjänstemän 73 procent.

Kön

Kvinnor var fackligt anslutna i högre grad än män. Bland arbetare var 62 procent av kvinnorna fackligt anslutna jämfört med 57 procent av männen. Bland tjänstemän var andelen 76 procent för kvinnor och 69 procent för män.

Ålder

Facklig anslutning varierade stort mellan olika åldrar. Lägst andel fackligt anslutna var det bland arbetare i åldern 16-24 år då endast 33 procent av dessa var fackligt anslutna. Uppåt i åldrarna ökade den fackliga anslutningen och bland arbetare i åldern 25–29 år var 53 procent fackligt anslutna, bland 30-44-åringar 58 procent och bland 45-64-åringar 71 procent.

Sektorer

Även mellan olika sektorer varierade den fackliga anslutningen. Bland arbetare var andelen fackligt anslutna högst i sektorn tillverkningsindustri, 73 procent samt kommun och region, 72 procent. Lägst andel fackligt anslutna arbetare var det i privat tjänstesektor, 48 procent.

Den fackliga anslutningen bland arbetare nådde sin högsta notering i mitten av 1990-talet då 88 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har den fackligt anslutningen minskat med cirka en procentenhet per år till 59 procent år 2023 vilket troligen är den lägsta nivån sedan andra världskriget.

Rapporten Facklig anslutning år 2023 (pdf)

Författare: Mats Larsson, Enheten för samhällspolitik mats.larsson@lo.se

ISBN 978-91-566-3636-3