Fråga facket Fråga facket

Bostadspolitiskt program

Rapport Vår grundlag säger att bostaden är en medborgerlig rättighet som det offentliga ska värna och verka för. Trots detta har staten tagit sin hand från bostadsfrågan under de senaste decennierna och i stora delar av Sverige råder i dag bostadsbrist.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO vill:

  • Förverkliga idén om bostaden som medborgerlig rättighet.
  • Bygga bort bostadsbristen med drygt 50 000 bostäder per år under det kommande decenniet.
  • Säkerställa en snabb återhämtning från den pågående krisen för att undvika varaktiga skador på sektorns förmåga att producera bostäder.
  • Betona att bostadspolitiken allena aldrig ensamt kan lösa problem med boendesegregation, ojämlika bostadsvillkor eller andra problem som lika mycket springer ur ett ojämlikt samhälle som en ojämlik bostadsmarknad.

Bostadspolitiskt program (pdf)

ISBN: 978-91-566-3639-4