Facket Direkt

Arbetsrätt 2


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Här får du lära dig hur du driver en intressefråga eller en process från ax till limpa, med hjälp av lagar och avtalstexter. Utbildningen baseras på ett stort rättsfall, som följer med oss under hela utbildningen. Vi granskar, analyserar och diskuterar några av de klassiska AD-domar som gjort stort avtryck i nutidens rättstolkning och tar med oss de insikter de ger oss. Utbildningen tar även upp aktuella utvecklingstendenser inom lagstiftningsområdet, kollektivavtalets ställning och arbetsrätten ur ett europeiskt perspektiv.
Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum.  

Målgrupp
Förtroendevald med förhandlingsrätt och som genomfört förhandlingar

Förkunskapskrav
Insikter, eller på annat sätt uppfyllt dess lärandemål, och Arbetsrätt 1

Kursanordnare
LO Centralt

Kostnad
Kursavgift betalas av ditt fackförbund

Ekonomi
Arbetsgivaren betalar lön enligt Förtroendemannalagen 7 §

Övrig information
Kurslängd. Fem dagar/40 timmar

Ansök senast 2024-06-07Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information