Pressmeddelanden

 • Påminnelse: Ny LO-rapport om bostadspolitik

  Svensk bostadsmarknad har under 2000-talet kommit att fungera allt sämre. För att klara bostadsförsörjningen för alla i Sverige måste byggandet öka och detta kräver ett större utbud av billigare bostäder än vad vi ser i dagsläget. 

 • Pressinbjudan: Ny LO-rapport om bostadspolitik

  Svensk bostadsmarknad har under 2000-talet kommit att fungera allt sämre. För att klara bostadsförsörjningen för alla i Sverige måste byggandet öka, liksom utbudet av billigare bostäder. 

 • Enigt LO sluter upp bakom HRF

  På tisdag och torsdag lägger Hotell- och restaurangfackets, HRF:s, medlemmar ner arbetet på ett antal arbetsplatser över hela Sverige. Orsaken är att motparten, arbetsgivareföreningen Visita, vägrar att ge HRF:s medlemmar samma löneökningar som industrin och andra LO-förbund redan har fått. Om arbetsgivarna skulle få sin vilja igenom skulle det inte bara drabba de hotell- och restauranganställda.

 • Regeringens politik för utbildning och omställning

  LO arrangerar en seminarieserie om den svenska arbetslöshetskrisen. Först ut att gästa LOs webbinarium är utbildningsminister Anna Ekström (S) som redogör för regeringens politik för utbildning och omställning. 

 • Otrygga anställningar måste bort

  LO välkomnar att LAS-utredningen läggs ned. Men överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv räcker inte för att ensidigt ligga till grund för en ny lagstiftning. För det krävs bland annat att möjligheten att missbruka visstidsanställningar och hyvling av arbetstiden kraftigt begränsas.

 • EU-förslag hotar svensk arbetsmarknad

  LO säger bestämt nej till förslaget om lagstadgade minimilöner i EU. Ytterst handlar det om Sverige ska ge ifrån sig makten över arbetsmarknaden till politikerna i EU.

 • Skarp LO-kritik mot LAS-utredning

  LO motsätter sig starkt lagförslagen som presenteras i den så kallade LAS-utredningen. Förslagen är den mest genomgripande försämringen av anställningsskyddet som lagts fram sedan LAS antogs.

 • Uttalande vid LOs representantskap

  LOs representantskap har enhälligt valt att förkasta resultatet av förhandlingarna om trygghet och omställning. Helheten uppfyller inte kraven om bättre villkor för förbundens medlemmar, skriver LO i ett uttalande.

 • Pressinbjudan: LOs representantskap hösten 2020

  Idag, tisdag 20 oktober samlas LOs representantskap för att bland annat slutgiltigt avgöra om förhandlingsresultatet om Trygghet, omställning och anställningsvillkor ska antas eller förkastas av LO. 

 • Pressträff om förhandlingsresultat

  LOs styrelse meddelar sitt ställningstagande om resultatet i förhandlingarna om trygghet och omställning. 

 • LO, PTK och Svenskt Näringsliv återupptar förhandlingar

  Förhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv kommer att återupptas.

 • Feministiskt stipendium till regionalt skyddsombud från Musikerna

  Årets facklig-feministiska stipendium på 50 000 kronor tilldelas Meta Fagerström från Musikerna. Med projektet #upptilldans vill hon förbättra arbetsmiljön för kvinnliga dansbandsmusiker.

 • Ingen uppgörelse om trygghet och omställning

  Förhandlingarna om ett nytt Saltsjöbadsavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv strandade i natt. Det har varit en tuff men konstruktiv förhandling mellan parterna, tyvärr nådde vi inte hela vägen fram denna gång, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

 • LO, TCO och Sacos krav: Stoppa våldet mot fackligt aktiva i Belarus

  LO, TCO och Saco är djupt oroade över det eskalerade våldet och bristen på respekt för demokrati i Belarus. I dag lämnade de tre organisationerna över en kravlista från hela den nordiska fackföreningsrörelsen till den belarusiska ambassadören i Stockholm.

 • OBS! Ny länk: LO-ekonomernas extrainsatta konjunkturrapport

  Med anledning av det ekonomiska läget till följd av coronapandemin presenterar LO-ekonomerna en extrainsatt konjunkturprognos. Rapporten fokuserar på utvecklingen i svensk ekonomi samt det förväntade läget i omvärlden. 

 • Påminnelse: LO-ekonomerna presenterar extrainsatt konjunkturprognos

  Med anledning av det ekonomiska läget till följd av coronapandemin presenterar LO-ekonomerna en extrainsatt konjunkturprognos. Rapporten fokuserar på utvecklingen i svensk ekonomi samt det förväntade läget i omvärlden.

 • LO-ekonomerna presenterar extrainsatt konjunkturrapport

  Med anledning av det ekonomiska läget till följd av coronapandemin presenterar LO-ekonomerna en extrainsatt konjunkturprognos. Rapporten fokuserar på utvecklingen i svensk ekonomi samt det förväntade läget i omvärlden.

 • Klartecken för omstart i Las-förhandlingar

  LOs representantskap har beslutat att ge LO mandat att göra en omstart när det gäller förhandlingarna om trygghet och omställning. Därmed återupptas de så kallade Las-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och övriga parter nästa vecka. 

 • LOs representantskap

  Idag, fredagen den 14 augusti, håller LO ett extrainsatt representantskap. Representantskapet kommer bland annat att ta ställning till huruvida förhandlingarna om trygghet och omställning ska fortsätta. 

 • LOs representantskap

  Fredag den 14 augusti 2020 håller LO ett extrainsatt representantskap. Representantskapet kommer bland annat att ta ställning till huruvida förhandlingarna om trygghet och omställning ska fortsätta. 

Sida 1 av 48123456...48