Fråga facket Fråga facket

Etableringsjobb

Arbetsmarknad Långtidsarbetslösheten är hög samtidigt som det råder brist på arbetskraft inom många yrken. Med etableringsjobb kan långtidsarbetslösa och nyanlända skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som krävs för att få ett arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Därför behöver Sverige etableringsjobb

Hög långtidsarbetslöshet

Över 80 000 personer är inskrivna på Arbetsförmedlingen sedan mer än två år. Många av de långtidsarbetslösa är relativt nya i Sverige. 63 procent av de långtidsarbetslösa är födda i ett annat land. Samtidigt som långtidsarbetslösheten är hög så råder det brist på arbetskraft, inte minst inom många LO-yrken såsom undersköterska, slaktare, plåtslagare, kock och busschaufför.

Vad är etableringsjobb?

Etableringsjobb är en kollektivavtalsmodell som kombinerar arbete och utbildning i högst två år, för att bryta tudelningen och förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Målgruppen är långtidsarbetslösa och nyanlända. Modellen har utformats av LO, Svenskt Näringsliv och Unionen.

Hur fungerar det?

Anställda med etableringsjobb ska ges möjlighet att, på arbetstid och utan löneavdrag, delta i svenska för invandrare och andra kortare utbildningar. Etableringsjobb ska som huvudregel leda till en tillsvidareanställning på heltid där den etableringsanställde arbetat.

För att bekämpa eventuellt missbruk och oegentligheter med etableringsjobb har parterna en särskild nämnd. Företag som inte använder anställningsformen i enlighet med syftet kan komma att stängas av.

För att ett företag ska kunna använda etableringsjobb krävs en överenskommelse med den lokala arbetstagarorganisationen.

Etableringsjobb i korthet

 • Etableringsjobb är en kollektivavtalsmodell.
 • LO har undertecknat avtalet med Svenskt Näringsliv. Men det är respektive förbund som avgör vilka avtalsområden som öppnas för etableringsjobb.
 • Målgruppen för etableringsjobben är långtidsarbetslösa och nyanlända.
 • Arbetstagare med etableringsjobb ges möjlighet att under upp till två år, skaffa kunskaper och erfarenheter som krävs på svensk arbetsmarknad.
 • En del av ersättningen till arbetstagaren kommer från arbetsgivaren och en del kommer från staten.
 • Den totala ersättningen (lön + bidrag) ska ungefär motsvara lägsta tillämpade lägstalön inom avtalet.
 • Både lönen från arbetsgivaren och bidraget från staten ger rätt till pension, sjukersättning och a-kassa.
 • Huvudregeln är att etableringsjobb ska leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.
 • En anställd med etableringsjobb ska ges möjlighet att utan löneavdrag delta i svenska för invandrare och andra kortare utbildningar.
 • Innan en arbetsgivare kan tillämpa etableringsjobb krävs en överenskommelse med den lokala arbetstagarorganisationen.
 • En partsammansatt nämnd prövar konflikter och problem kring etableringsjobb.

Kontakt

För frågor om möjlighet att använda etableringsjobb kan man kontakta de förbund som tecknat avtal om etableringsjobb. För frågor om LOs arbete med etableringsjobb kontakta Torbjörn Hållö, chef för gruppen Arbetsmarknad, utbildning och lönebildning på LO-kansliet.

Läs mer

Hur fungerar etableringsjobben? (pdf)

Vägen till etableringsjobb

Förhandlingsprotokoll - Avtal om arbete i etableringsjobb (pdf)