Fråga facket Fråga facket

Enheten för samhällspolitik

Arbetsmarknad Enheten för samhällspolitik ansvarar bland annat för policyutveckling och bevakning inom ekonomisk politik, näringspolitik, offentligt finansierad välfärd, allmän sjukförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Enheten gör ekonomiska prognoser och bistår avtalsrådet med beräkningar av det samhällsekonomiska löneutrymmet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Torbjörn Hållö

Gruppchef/Ekonom

 Arbetsmarknaden, lönebildning, kollektivavtalad a-kassa och etableringsjobb.

Anna Almqvist

Ekonom (Tjänstledig)

Fördelningsfrågor, Jämlikhetsutredningen, Makteliten, skatter, jämlik och rättvis klimatomställning.

Niklas Blomqvist

Niklas Blomqvist

Ekonom

Prognosarbete, Aktiv arbetsmarknadspolitik, A-kassa och Kollektivavtalad a-kassa.

Adnan Habibija

Utredare

Aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildning vid arbetslöshet och omställning och etableringsjobb.

Karin Kristensson

Karin Kristensson

Ekonom

Fördelningsfrågor, Jämlikhetsutredningen, Makteliten, skatter, jämlik och rättvis klimatomställning.

Anna-Kirsti Löfgren

Ekonom

Arbetsmarknad, välfärdsmodellen, fördelningsfrågor, allmän pension.

Linnea Magro

Linnea Magro

Utredare

Arbetslivskriminalitet, arbetskraftsinvandring, migration och offentlig upphandling.

Mia Nikali

Utredare

Gymnasieskolans yrkesprogram, vuxnas yrkesutbildning, utbildning vid arbetslöshet och omställning.