Fråga facket Fråga facket

Enheten för samhällspolitik

Arbetsmarknad Enheten för samhällspolitik ansvarar bland annat för policyutveckling och bevakning inom ekonomisk politik, näringspolitik, offentligt finansierad välfärd, allmän sjukförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Enheten gör ekonomiska prognoser och bistår avtalsrådet med beräkningar av det samhällsekonomiska löneutrymmet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Torbjörn Hållö

Gruppchef/Ekonom

 Arbetsmarknaden, lönebildning, kollektivavtalad a-kassa, etableringsjobb och arbetskraftsinvandring.

Anna Almqvist

Ekonom

Fördelningsfrågor, Jämlikhetsutredningen, Makteliten, skatter, jämlik och rättvis klimatomställning.

Niklas Blomqvist

Niklas Blomqvist

Utredare

Arbetsmarknaden, aktiv arbetsmarknadspolitik, A-kassa och kollektivavtalad a-kassa.

 

Thomas Carlén

Ekonom

Arbetsmarknaden, lönebildning, strukturomvandling och omställning.

Adnan Habibija

Utredare

Aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildning vid arbetslöshet och omställning samt etableringsjobb.

Anna-Kirsti Löfgren

Ekonom

Arbetsmarknad, välfärdsmodellen, fördelningsfrågor, allmän pension.

Mia  Nikali

Mia Nikali

Utredare

Gymnasieskolan, yrkesprogram, vuxnas yrkesutbildning, utbildning vid arbetslöshet och omställning.

Mattias Schulstad

Utredare (Föräldraledig)

Arbetslivskriminalitet, offentlig upphandling, strukturfonderna och omställning.