Fråga facket Fråga facket

Unga vuxna

Ung i facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Unga arbetssökande är inte en enhetlig grupp. Där finns allt från gymnasieelever som söker extrajobb till personer med avslutad gymnasie- eller högskoleutbildning som söker varaktig etablering i arbetslivet. Unga vuxna kan därför behöva olika typer av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. För att stärka unga vuxnas ställning på arbetsmarknaden krävs satsningar inom både utbildnings- och arbetsmarknadspolitik.

Ungas etablering på arbetsmarknaden och i vuxenlivet försvåras av otrygga anställningar. Bruket av visstidsanställningar skapar otrygghet, och många tvingas varva tillfälliga jobb med perioder av arbetslöshet.

  • Säkerställ att unga liksom andra arbetssökande ges insatser efter behov. Unga utan gymnasieutbildning behöver tidiga och intensiva insatser inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken, i första hand för att skaffa sig gymnasiekompetens. För unga med gymnasieutbildning bör fokus i första hand ligga på att skapa kontaktytor mellan unga och arbetsmarknaden: Genom fördjupad förmedling bör Arbetsförmedlingen kompensera för bristande kontaktnät och sätta unga arbetssökande i kontakt med arbetsgivare. Genom praktikinsatser av god kvalitet kan unga ges värdefull arbetslivserfarenhet.
  • Stärk ungas koppling till Arbetsförmedlingen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Genom villkor i arbetslöshetsförsäkringen som gör att fler unga kvalificerar till grundförsäkringen vinner fler den starka kopplingen till den aktiva arbetsmarknadspolitiken som det innebär.
  • Ge elever som går sista terminen på gymnasiet rätt till tidigt stöd från Arbetsförmedlingen.
  • LO vill motverka nyttjandet av tidsbegränsade anställningar och se tillsvidareanställningar på heltid som norm på arbetsmarknaden.