Fråga facket Fråga facket

Fackliga utbildningar på nätet

Facklig utbildning LO erbjuder utbildningar på nätet för dig som är förtroendevald eller medlem i facket. Det finns främst korta självstudiekurser om fackliga frågor och arbetsrätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs och förbundens nätutbildningar

 • Trygghet och omställning
  LO har tagit fram en nätutbildning anpassad för mobiltelefoner om de nya reglerna i lagen om anställningsskydd och det nya Huvudavtalet som gäller från oktober 2022. Målgruppen är förtroendevalda och ambitionen är att ge en överblick och sammanfattning om de nya reglerna.

  Nätutbildningen kan användas som självstudier men också som ”förkurs” till en fysisk kurs eller konferens så deltagare kommer förberedda.

  Starta nätutbildningen Trygghet och omställning

 • Arbetsrätt
  Lär dig om två av lagarna på arbetsmarknaden. 
  – Studieledighetslagen | Läs mer om utbildningen 
  – Förtroendemannalagen | Läs mer om utbildningen
  - Lagen om anställningsskydd - LAS - har tagits bort för uppdatering. 
 • Samtalsträning
  För dig som är förtroendevald och vill öva dig i att föra bra och lyssnande samtal i möten med olika personer. Syftet är att lära ut hur vi värvar nya medlemmar till facket. 

  OBS nytt möte – Samira – publicerat i dec 2022.
 • Facklig ordlista
  Ord och begrepp inom den fackliga världen, bildgåtor och självtest!
 • Verktygslåda för studieansvariga
  En hjälp för dig som är studieansvarig att göra en bra studieplanering
 • Klimatnyfiken och klimatsamtal
  Organisationen Global utmaning har tagit fram en nätutbildning om klimatkrisen och rättvis omställning. Klimatnyfiken tar ungefär en timme att gå igenom och består av korta filmer, texter och övningar med syfte att lära ut något om de klimatutmaningar vi står inför. 

  Klimatsamtal är ett material för en studiecirkel på arbetsplatser om klimatomställning. Under fem tillfällen får man lära sig om bakgrunden till klimatkrisen, hur den påverkar oss och på vilket sätt man kan vara en del av lösningen. Till studiecirkeln finns ett kurskompendium och en handledning. 

Även om grundtanken är självstudier kan utbildningarna med fördel användas i studiecirklar och som diskussionsmaterial på möten, utbildningar och konferenser.