Fråga facket Fråga facket

Solidaritet mellan grupper

Det är antalet yrkesverksamma år som avgör vilken pension vi slutligen får. Men möjligheten att arbeta ser väldigt olika ut. En diskussion om förbättringar av pensionssystemet måste ha detta i åtanke.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Antalet yrkesår

Även om det finns en bred politisk majoritet för det nu gällande pensionssystemet, måste en fortsatt diskussion kunna föras kring delar som kan förbättras, så att pensionssystemet fyller sitt syfte med att ge skälig inkomsttrygghet för äldre och bidra till solidariteten mellan olika grupper i samhället.

Genom att antalet yrkesår är så centralt i pensionssystemet måste en sådan diskussion innehålla vad som kan göras för att alla ska få så lika möjligheter som möjligt att kunna inarbeta goda pensionsvillkor.

Det tar lång tid innan förändringar i pensionssystemet och yrkeslivet får effekt på pensionerna. Därför måste diskussionen komma igång nu. I väntan på resultat kan villkoren i de offentliga försäkringarna förändras, vilket ger omedelbar effekt.

Sammanhållen förvaltning av premiepensionen

Man bör också ställa sig frågan om pensionsreformen har lett till en privatisering och individualisering av ansvaret för den egna försörjningen efter avslutat yrkesliv.

Det är inte rimligt att premiepensionen innehåller sådant överflöd av valbara fonder och därigenom stor spridning i pensionsutfall även bland personer med likadana yrkesliv och inkomster bara för att de har valt olika fonder.

LO förespråkar en sammanhållen förvaltning av premiepensionen och att det för pensionsspararna bör införas möjlighet till traditionell pensionsförsäkring som alternativ till ren fondförsäkring i premiepensionen.