Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknad Den aktiva arbetsmarknadspolitikens uppgift är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad präglad av god matchning mellan arbetssökande och arbetstillfällen, strukturomvandling och tillskapande av högproduktiva jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Effektiva insatser

LO förespråkar en statlig arbetsmarknadspolitik för alla där Arbetsförmedlingen spelar en avgörande roll. Var i landet man bor, vem man är, vilka kontakter eller vilka föräldrar man har, ska inte vara avgörande för situationen på arbetsmarknaden.

Insatser för arbetssökande ska vara individuellt anpassade. Alla med behov ska ges tillgång till insatser av god kvalitet. Vilka insatser som är effektiva för att människor ska komma i arbete skiljer sig åt beroende på den enskildes förutsättningar.

Insatser utifrån behov

För individer som står väl rustade, som har utbildning och kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden samt bra kontaktnät, är insatser för matchning ofta tillräckliga. För många andra är praktik, arbetsmarknadsutbildning eller andra kompetenshöjande insatser viktiga och gör skillnad för chanserna på arbetsmarknaden. För den som varit arbetslös länge eller har nedsatt arbetsförmåga kan en subventionerad anställning utgöra vägen in på arbetsmarknaden.

Ett stort utbildningsinnehåll i arbetsmarknadspolitiken är centralt. Arbetsmarknadspolitiken måste innehålla kvalitativa utbildande inslag, så rustas människor att ta de jobb som kommer och så underlättas strukturomvandling.

Enhetligt och rättssäkert

Förmedling av jobb är i första hand ett samhälleligt uppdrag. Arbetsförmedlingen ska därför vara en statlig myndighet som verkar enhetligt över hela landet och som rättssäkert tillämpar a-kassans regler.

Arbetsförmedlingens uppdrag att kontrollera att arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande bör utformas på ett tydligt och strikt sätt. Arbetsförmedlingen ska ha nödvändiga resurser för att säkerställa kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen.

Unik kompetens hos parterna

Samrådet mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter bör stärkas. Parterna har och bör även framöver spela en viktig roll för arbetsmarknadspolitikens utformning. LO och dess förbund besitter en unik kompetens i hur arbetsmarknaden fungerar, den bör tas tillvara.

Omställningsstöd

LO och Svenskt Näringsliv har tecknat ett kollektivavtal som ska underlätta omställningen för den som blir arbetslös. Avtalet gäller alla privat anställda LO-medlemmar. Omställningsstödet består av dels ekonomisk hjälp, dels stöd att hitta ett nytt jobb.

Läs mer om omställningsavtalen