Facket Direkt

Omställningsavtal

Omställningsstödet är en kollektivavtalad försäkring som skapats av LO och Svenskt Näringsliv. Avtalet kom till för att bägge parter ansåg att det behövdes göras tidiga insatser för personer som blir varslade om uppsägning.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Trygghetsfonden TSL

Stödet har varit igång sedan år 2004 och 140 000 personer har fått stöd hittills. TSL har som målsättning att minst 70 procent ska få nytt ett nytt arbete, tillgång utbildning eller starta eget företag inom ett år.

Totalt är ungefär 900 000 arbetare och 100 000 företag anslutna till försäkringen.

Avgiften till försäkringen är 0,15 procent (år 2013) på lönesumman för företag anslutna till Svenskt Näringsliv. För företag med hängavtal är avgiften 0,4 procent.

För att få omställningsstöd måste vissa villkor vara uppfyllda:

  • arbetsplatsen måste ha kollektivavtal,
  • personen måste vara uppsagd,
  • facket och arbetsgivaren söker omställningsstödet gemensamt,
  • den som är uppsagd måste ha arbetat sammanhängande i 12 månader (kan vara hos flera arbetsgivare),
  • föräldraledighet, tjänstledighet och sjukfrånvaro räknas,
  • den som är uppsagd måste ha arbetat minst 16 timmar per vecka i snitt och varit tillsvidareanställd,
  • den som är uppsagd får vid ansökan inte vara äldre än 64 år och 11 månader.

Läs mer på Trygghetsfondens hemsida.

Webbutbildningar

LO har tagit fram två webbutbildningar om TSL, Hjälp till nytt jobb-stöd till omställning och Hjälp till en bra upphandling. Bägge dessa utbildningar är framtagna som ett stöd och hjälp till ombudsmän, förtroendevalda och medlemmar.

Ett tips är att köra dessa utbildningar för avdelningsstyrelser och klubbstyrelser.

TSLs styrelse

LO och Svenskt Näringsliv har sex platser vardera i styrelsen, tre ordinarie och tre ersättare. LOs ordinarie representanter är Veli-Pekka Säikkälä IF-Metall, Susanna Gideonsson Handels och Roger Andersson, LO. Ersättare är Ulrika Vedin, LO, Jolan Wennberg, Livs och Patrik Östberg, Byggnads.

TSL har också ett beredningsutskott som bereder frågor inför styrelsemötena samt ett placerings- och revisionsutskott där personer från ägarna och kansliet ingår.