Fråga facket Fråga facket

Skattepolitik

Ekonomi Huvuduppgiften för skattepolitiken är att finansiera välfärdstatens utgifter. Men vid sidan av detta ska den även både bidra till en rättvis fördelning av samhällets resurser och ett effektivt utnyttjande av produktionsresurserna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Enkelt och överskådligt


Skattesystemet, tillsammans med transfereringarna, ska utformas så att människor i minsta möjliga mån avstår från att arbeta, eller från att gå upp i arbetstid. Skattesystemet ska präglas av stabilitet, enkelhet och överskådlighet för att kunna vara legitimt. De administrativa kostnaderna ska vara låga.Likformighet

Likformig beskattning är den princip efter vilken skattesystemet huvudsakligen bör utformas. Den innebär att skattesystemet ska vara neutralt i beskattningen av produktionssektorer och konsumtionsvaror. Av det följer att även finanssektorn borde beskattas likformigt och betala moms.

Motverka negativa effekter

Vissa negativa externa effekter av produktion och konsumtion, till exempel skador på människa och miljö, bör beskattas genom punktskatter.

Eftersom inkomstskillnaderna i samhället är stora behövs vissa progressiva inslag i skattesystemet.