Fråga facket Fråga facket

Stiftelser som LO förvaltar

Organisationsfrågor LO förvaltar stiftelser som delar ut bidrag eller stipendium enligt nedan. Adress för ansökningar samt kontaktuppgifter finns i slutet av texten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Berg och Johanssons minnesfond

Stiftelsen ska lämna bidrag till behövande arbetarfamiljer, med företräde till familjer med många barn. Stiftelsen får inte lämna bidrag till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. 

Ansökningar

Ansökningar till Berg och Johanssons minnesfond ska för sommaren 2024 skickas senast 17 maj till följande adress: Stiftelsen Berg och Johanssons minnesfond, att: Bo Carselid, LO, 105 53 Stockholm eller med epost: bo.carselid@lo.se.

Ansökningar ska innehålla nedanstående dokument:

  • Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker och vad bidraget ska användas till. 
  • Referenspersoner som känner dig med kontaktuppgifter så vi kan kontakta dem. 
  • Bilagor som styrker ansökan, tex besked från Skatteverket som visar ekonomisk situation samt
  • Personbevis som styrker antalet barn i hushållet. 

Om du har frågor kontakta Bo Carselid, bo.carselid@lo.se, tel 070-698 28 47.

Läs mer här om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med en ansökan ur någon av LOs stiftelser.

 

 

LOs minnesfond

Stiftelsen delar ut stipendier till medlemmar i LO-förbund och som genomgår studiekurs på Brunnsviks folkhögskola eller eventuellt annan skola som kan komma att sortera under Landsorganisationen i Sverige.

Gåvor och bidrag till fonden tas tacksamt emot på följande bankgiro: 5795-7052.

 

Henrik och Oscaria Kulhammars minnesfond

Stiftelsen avslutades 2019

 

Jubileumsfonden Riva del Sole

Stiftelsen avslutades 2021.

 

Stiftelsen Hjalmar Branting institutet

Stiftelsen avslutades 2019.