Fråga facket Fråga facket

Välfärd

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Riskutjämning bland medborgarna

LOs välfärdspolitiska utgångspunkt är att var och en av oss ska känna en ekonomisk trygghet även när vi blir sjuka, äldre eller när vi blir föräldrar. En sådan trygghet för alla skapas bäst genom den generella välfärden. Denna ger en riskutjämning bland medborgarna som innebär en solidarisk omfördelning av resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade och mellan olika perioder i våra liv.

Marknadslösningar med vinstintresse i fokus

Vi har under de senaste decennierna dock sett ett välfärdspolitiskt systemskifte där resurserna till välfärdssektorn minskat samtidigt som privata marknadslösningar med vinstintresset i fokus har fått ökat spelrum. Samtidigt står välfärden inför stora utmaningar. Det finns omfattande kvalitetsbrister inom vård och omsorg samtidigt som behoven kommer att växa genom en åldrande befolkning.

  • Välfärden ska vara skattefinansierad, generell och fördelas efter behov.
  • Statsbidragen till kommuner och landsting behöver öka och därefter indexeras.
  • En non profit-princip ska gälla inom vård och omsorg.
  • Privata sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att köpa sig före i sjukvården ska inte vara tillåtna.
  • Integrera tandvården i sjukvården. Tänderna ska ses som en del av kroppen.