Fråga facket Fråga facket

Facklig utbildning

Facklig utbildning Medlemmar och förtroendevalda med kunskap är fackföreningens viktigaste resurs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsplatsmöte
Foto: Simon Rosengren

Välkommen till din fackliga utbildning

LO har ett ansvar att samordna viss del av den fackliga utbildningen. Genom samarbete mellan förbunden ökar vi kunskapen om varandras vardag och förutsättningar och därmed förståelsen för varandra.

Arbetslivet och samhället är föränderligt. Därför är det viktigt att vi ständigt utbildar oss. Facklig utbildning är vårt viktigaste verktyg för att vara en jämbördig motpart mot arbetsgivaren. Såväl medlemmar som förtroendevalda måste ständigt bevaka att kollektivavtal följs, att arbetsmiljön är tillfredställande och att nya medlemmar rekryteras till föreningen osv. Med ökad kunskap och fackligt engagemang desto större chans har vi att förändra och förbättra.

Våra utbildningar utgår från deltagarna och är grupporienterade och deltagarstyrda. De problem som deltagarna tar med sig in i kursen blir en kunskapskälla för diskussion och erfarenhetsutbyte. Handledaren och lärarens roll är att ge stöd på vägen mot den nya kunskapen.

På sidan Fackliga utbildningar för dig kan du se vilka utbildningar som är aktuella för dig.