Fråga facket Fråga facket

Ekonomisk brottslighet

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hot mot serösa företag

Lika villkor och rent spel är en förutsättning för att en ekonomi ska fungera. Ekonomisk brottslighet och annat fusk utgör ett hot mot seriösa företag och mot välfärden. Uteblivna skatteintäkter ger mindre resurser till det gemensamma, samtidigt sjunker skattebetalningsviljan om fusket tillåts breda ut sig.

  • Öka Skatteverkets möjligheter att göra oanmälda besök och kontroller.
  • Gör företagare skyldiga att uppvisa registreringsbevis för ägarförhållanden liksom förteckning över de anställda.
  • Alla företag i Sverige ska synliggöras. Därför behövs en anmälningsplikt för utländska företag från första dagen i Sverige.
  • Det krävs en ny sekretesslagstiftning som förbättrar informationsutbytet mellan myndigheter och statliga verk i syfte att utreda misstankar om ekonomisk brottslighet.