Fråga facket Fråga facket

Anställningstrygghet

Anställningsvillkor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Turordningsregler

Den arbetsrättsliga lagstiftningen kombinerar möjligheter för arbetsgivaren att anpassa arbetsstyrkan efter produktionens behov med trygghet och rättssäkerhet för den enskilde löntagaren. En viktig grund för detta är turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS.

Förhandlingar med facket

Svenska arbetsgivare har stor flexibilitet genom att de ensidigt kan bestämma om uppsägningar på grund av arbetsbrist. De kan dock inte ensidigt bestämma vem som ska sägas upp. Uppsägningar ska följa turordningsreglerna. Om arbetsgivaren vill göra avsteg från detta krävs förhandlingar med facket.

Missbruk av bemanningsföretag

Under senare år har anställningstryggheten på många punkter försämrats. Det tar allt längre tid innan unga människor kan få en tillsvidareanställning. Vissa arbetsgivare missbrukar möjligheten att använda bemanningsföretag genom att byta ut ordinarie anställda mot inhyrd arbetskraft.

  • Begränsa arbetsgivarnas möjlighet till tidsbegränsade anställningar och stärk rätten till tillsvidareanställning. Ta bort allmän visstid som anställningsform. Korta, på varandra följande, anställningar ska inte vara tillåtna.
  • Ta bort rätten för arbetsgivare med färre anställda att ensidigt undanta två personer från turordningsreglerna.
  • Stärk lagen så att det inte gå att sätta LAS ur spel genom att använda bemanningsföretag.