Fråga facket Fråga facket

Styrelsen

Organisationsfrågor Landsorganisationens nuvarande styrelse valdes av LO-kongressen i juni 2020. I listan nedan hittar du ordinarie ledamöter och suppleanter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ledning

Susanna Gideonsson, ordförande

Therese Guovelin, förste vice ordförande

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare

(Lisa Bengtsson, andre vice ordförande, har lämnat sitt uppdrag i dec 2021 pga personliga skäl)

Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie: Johan Lindholm

Lars Hildingsson, 1:e suppleant

Patrik Östberg, 2:e suppleant

Torbjörn Hagelin, 3:e suppleant

Elektrikerförbundet

Ordinarie: Urban Petersson

Louise Olsson, 1:e suppleant

Pontus Boström, 2:e suppleant

Mikael Pettersson, 3:e suppleant

Fastighetsanställdas Förbund

Ordinarie: Magnus Pettersson

Yvonne Nygårds, 1:e suppleant

Jari Visshed, 2:e suppleant

Ewa Edström, 3:e suppleant

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

Ordinarie: Per-Olof Sjöö

Madelene Engman, 1:e suppleant

Bo-Arne Andersson, 2:e suppleant

Camilla Tiredal, 3:e suppleant

Handelsanställdas förbund

Ordinarie: Linda Palmetzhofer

1:e supp: Elisabeth Brandt Ygeman

2:e supp: Per Bardh

3:e supp: Vakant

Hotell- och restaurangfacket

Ordinarie: Malin Ackholt

Pim van Dorpel, 1:e suppleant

Per Persson, 2:e suppleant

Peggy Nyholm, 3:e suppleant

Industrifacket Metall

Ordinarie: Marie Nilsson

Tomas With, 1:e suppleant

Veli-Pekka Säikkälä, 2:e suppleant

Martin Gunnarsson, 3:e suppleant

Kommunalarbetareförbundet

Ordinarie: Malin Ragnegård

Johan Ingelskog, 1:e suppleant

Kristina Mårtensson, 2:e suppleant

Vakant, 3:e suppleant

Livsmedelsarbetareförbundet

Ordinarie: Eva Guovelin

Jolan Wennberg, 1:e suppleant

Solweig Larsson, 2:e suppleant

Anders Hernborg, 3:e suppleant

Musikerförbundet

Ordinarie: Jan Granvik

Mattias Qvarsell, 1:e suppleant

Gunnel Persson, 2:e suppleant

Jonas Franzen, 3:e suppleant

Målarna

Ordinarie: Mikael Johansson

Peter Sjöstrand, 1:e suppleant

Martin Svensson, 2:e suppleant

Jenny Störvold, 3:e suppleant

Pappersindustriarbetareförbundet

Ordinarie: Pontus Georgsson

Mikael Lilja, 1:e suppleant

Per-Anders Pettersson, 2:e suppleant

Conny Nilsson, 3:e suppleant

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Ordinarie: Gabriella Lavecchia

Johan Lindholm, 1:e suppleant

Linda Agetoft, 2:e suppleant

Mats Ekeklint, 3:e suppleant

Transportarbetareförbundet

Ordinarie: Tommy Wreeth

Lars Mikaelsson, 1:e suppleant

Anna Ryding, 2:e suppleant

Peter Winsten, 3:e suppleant