Facket Direkt

Facket i skolan

LO informerar i skolorna om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Ska vi komma till din skola?

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Tre klassrumspresentationer

Det är viktigt med baskunskaper om rättigheter och skyldigheter på jobbet. Om man vet vad som gäller undviks många svårigheter. Det är extra viktigt för den som är ung, osäker och ny på jobbet.

Därför har vi satt ihop tre klassrumspresentationer. Varje presentation tar cirka 40 minuter, utförs av en ung skolinformatör och är helt kostnadsfri.

Lång erfarenhet garanterar kvalité

Materialet baserar sig på LOs erfarenheter från mer än tio år med facklig hjälptelefon samt ett 40-årigt informationsarbete i den svenska skolan.

Broschyr om LOs skolinformation (pdf)

Vad erbjuds eleverna i respektive årskurs?

Årskurs 1

Värt att veta inför elevernas extrajobb eller sommarjobb. Vi tar bland annat upp var man får jobba, med vad man får jobba och vid vilken ålder, vikten av ett anställningsbevis och av att man är rätt försäkrad. Vi pratar också om faran med att jobba svart.

Årskurs 2
Här pratar vi om arbetslivets villkor och vad det innebär för den som är anställd. Vi tar bland annat upp att det inte finns någon lagstadgad lägsta lön i Sverige och berättar om vad ett kollektivavtal är. Vi diskuterar också vad som gäller kring raster och pauser, försäkringar, provjobb och arbetsintyg.

Årskurs 3
Förbered dina elever för arbetslivet. Här diskuterar vi det som är viktigast att känna till om lön, försäkringar, anställningsformer, risker med att jobba svart och vilken skillnad kollektivavtalet gör. Vi pratar om diskriminering, a-kassan, provjobb och hur man står upp för sin rätt.