Fråga facket Fråga facket

Jämställdhet

Jämlikhet Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har långt kvar. Särskilt allvarligt är att kvinnor fortfarande har lägre inkomster än män. Det är framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bussförare
Foto: Lars Forsstedt

Kvinnors underordning i samhället och på arbetsmarknaden måste bekämpas på alla plan. LO arbetar aktivt för att förstärka jämställdheten i arbetslivet, i första hand genom kollektivavtal. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska bort.

Årlig undersökning om jämställdheten i Sverige

Varje år undersöker LO hur kön och klass påverkar människors arbetsvillkor. Frågan vi ställer oss är: Har alla människor samma makt att forma samhället och sitt eget liv? Svaret redovisar vi i Sveriges Jämställdhetsbarometer. 

Här hittar du Sveriges Jämställdhetsbarometer

Därför är LO en feministisk organisation

På samma sätt som det är tydligt att vi fortfarande lever i ett klassamhälle är det också tydligt att det finns en strukturell över- och underordning som beror på kön. Därför är LO en feministisk organisation. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.