Fråga facket Fråga facket

Utbildning

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Unga människors möjligheter i livet

Resultaten i skolan har det senaste decenniet försämrats. Skillnaderna mellan elever och mellan skolor är stora och ökar. Krisen i svensk skola hotar på sikt såväl vår tillväxt som unga människors möjligheter i livet.

Vinstuttag i skattefinansierade skolor

Skolkrisen sammanfaller också med att vi utsatts för ett internationellt unikt marknadsexperiment där företag kan öka sina vinster genom att locka till sig de ”lättaste” eleverna och spara på personal, lokaler och utrustning. Sverige är i dag det enda landet i världen som tillåter vinstuttag i skattefinansierade skolor.

  • Resurserna till skolan måste öka och fördelas så att alla barn och ungdomar kan nå godkända resultat.
  • Alla gymnasieprogram ska ge eleverna grundläggande behörighet till högskolan.
  • Vinstuttag ska inte vara tillåtna i skattefinansierad skola.
  • Skolpeng och skolval måste reformeras för att motverka segregationen.