Fråga facket Fråga facket

Vägen till etableringsjobb

Arbetsmarknad Från flyktingkris till etableringsjobb - så här har parterna och regeringen arbetat med frågan om hur fler nyanlända kan komma in på den svenska arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

2015 Flyktingkrisen leder till ett rekordhögt antal asylsökande.

2016 150 000 personer får uppehållstillstånd i Sverige, varav hälften är asylskäl.

2017 LO tar fram ny modell om ”Utbildningsjobb”. Förbund inom LO begär förhandling med motparter inom Svenskt Näringsliv. Principöverenskommelse sluts mellan LO, Svenskt Näringsliv och Unionen.

2018 Avsiktsförklaring om Etableringsjobb tecknas mellan parterna och regeringen.

2020 Proposition om etableringsjobb godkänns av riksdagen.

2021 Antalet långtidsarbetslösa (över två år) når nästan 100 000 personer.

2022 EU godkänner modell om etableringsjobb. Avtal om arbete i etableringsjobb tecknas mellan LO, Svenskt Näringsliv och Unionen.

2023 Förordningstext ska tas fram av Regeringskansliet.

Kontakt

För frågor om LOs arbete med etableringsjobb och arbetsmarknadsfrågor kontakta Torbjörn Hållö torbjorn.hallo@lo.se (chef på LO-kansliet för gruppen arbetsmarknad, utbildning och lönebildning) eller Adnan Habibija adnan.habibija@lo.se (utredare arbetsmarknadsfrågor).

Läs mer

Etableringsjobb

Förhandlingsprotokoll - Avtal om arbete i etableringsjobb (pdf)

Ladda ner foldern Hur fungerar etableringsjobben? (pdf)