Facket direkt facketdirekt.nu

Jämlikhetsutredningen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bakgrund

industriLO-kongressen 2016 beslutade att tillsätta en större utredning om ojämlikheten i samhället. Utredningen är omfattande och ska pågå under hela kongressperioden.

Jämlikhetsutredningen ska:

  • analysera den ökade ojämlikheten i samhället,
  • föreslå åtgärder för att minska ojämlikheten,
  • bilda opinion för ökad jämlikhet.

Kunskap om ojämlikheten

Det behövs mer kunskap om vad som orsakar de ökade skillnaderna och hur vi på bästa sätt kan komma åt dem. LO initierar därför en jämlikhetsutredning för att fördjupa kunskaperna om den ekonomiska ojämlikheten i Sverige, både vad gäller dess utveckling, dess orsaker och dess konsekvenser. LO kommer även formulera lösningar som kan bryta utvecklingen. 

LO-kongressen beslutade även att LO ska:

  • ta initiativ till en statlig maktutredning,
  • arbeta vidare med frågorna om hur ett demokratiskt inflytande över och i samhället kan stärkas.

Projektstyrning

LOs vice ordförande Therese Guovelin är ansvarig för jämlikhetsutredningen i LOs ledning. Marika Lindgren Åsbrink är projektledare.